10 redenen om af te zien van AZC De Goudsberg Lunteren

Ten aanzien van de wens van de gemeente Ede om op korte termijn meer dan duizend asielzoekers te huisvesten, waarvan mogelijk minimaal 200 op de Goudsberg, spelen er een aantal specifieke bezwaren tegen deze locatie. Maar de lijst hieronder is uiteraard uit te breiden. Mocht u zich niet in alle bezwaren kunnen vinden of mochten er bezwaren ontbreken, dan bent u nog steeds uitgenodigd om tegen de komst van een AZC op de Goudsberg te stemmen.

Vaker het formulier invullen geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en heeft geen zin. De uiteindelijke resultaten worden allen gefilterd op IP-adres. Dubieuze inzendingen worden gewist.

 

1

De Goudsberg heeft al eerder asielzoekers opgevangen en belast de omgeving hier nu dus voor de tweede maal mee.

2

Los van de geplande huisvesting van de asielzoekers, woont er al jaren een grote groep Polen op de Goudsberg, die ook voor de nodige overlast zorgen, zoals openbare dronkenschap, veel weggeworpen vuilnis, rondhangende groepen etc.

3

De officiële toegangsweg van de Goudsberg loopt via de Meulunterseweg. Omdat de meeste asielzoekers niet over vervoermiddelen beschikken zullen zij zich te voet naar het dorp moeten bewegen. De route langs de Meulunterse weg, zonder fiets- of voetpad, is daar echter veel te gevaarlijk voor.

4

De kortere wandelroute naar Lunteren verloopt via de Engweg. Zoals het woord al aangeeft, een smalle en bovendien onverlichte en onverharde 'weg'. Aan deze weg wonen ook verschillende gezinnen met schoolgaande kinderen en door het ontbreken van vrijwel iedere vorm van sociale controle, is deze route naar het dorp ook ten ene male ongeschikt voor de asielzoekers. Het is immers ongewenst om deze schoolgaande kinderen in volstrekte duisternis met groepen rondhangende asielzoekers te confronteren.

5

Zowel de gemeente Ede als de provincie Gelderland hebben samen met het Luntersche Buurtbosch plannen ontwikkeld en tot uitvoering gebracht om de toeristische aantrekkelijkheid van Lunteren door middel van het Goudsberg project te vergroten. De plannen voor het AZC zullen die aantrekkelijkheid deels teniet doen gaan.

6

Alle bestaande toeristische en horecabedrijven zullen met de effecten van afnemende aantrekkelijkheid te maken krijgen en economische schade oplopen.

7

Het zwembad van Lunteren zal zich tegen ongewenste situaties moeten wapenen, zoals uit de ervaringen elders is gebleken. Dat stelt het beheer van het zwembad ook voor een zwaardere taak.

8

Op het terrein van de Scouting in Lunteren lopen veelal jongere kinderen vrij in het bos rond. Inmiddels is helaas duidelijk geworden dat hier risico’s aan kleven.

9

Uit de berichtgeving blijkt dat er met regelmaat sprake is van vechtpartijen tussen verschillende groeperingen op een AZC. De aangekondigde sluiting van de politiepost in Lunteren als gevolg van de opgelegde bezuinigingen bij de politie, en de daarmee samenhangende langere aanrijtijd uit Ede maken deze locatie eveneens minder geschikt.

10

Uit ervaringen elders blijkt dat de verkoopbaarheid van woningen in de onmiddellijke omgeving van een aanlooproute naar een AZC sterk vermindert en er direct sprake is van een waardevermindering, zolang de asielzoekers daar gevestigd zijn.

 

Lees hier de uitgebreide motivatie die ten grondslag ligt aan de tot standkoming van deze website.

Lees hier wat er met uw gegevens gebeurt.